OMÜ Rektörlük Hukuk Müşavirliği 55200 Atakum, Samsun/TÜRKİYE

Hakkında

Anasayfa » Kurumsal » Hakkında

Kuruluş Dayanağı
Hukuk Müşavirliği; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 35. maddesine göre kurulmuştur.

Misyonumuz
Aktif personel yapısı ve hizmet amaçlı politikası ile çağın gerektirdiği gelişim ve değişime uygun olarak bilgi ve teknoloji kaynaklarını yasalar ve yönetmelik çerçevesinde etkin kullanarak, birimler arası çalışmaların ve hizmetlerin işbirliği ile düzenli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak ve Üniversitemizin yürüttüğü araştırma, geliştirme, planlama, toplum ve kamu hizmetlerine kaliteli, güvenilir ve sürekli destek sağlamaktır.

Vizyonumuz
Bilgi, teknoloji ve hizmetlerin ileri düzeyde sunulduğu kalitenin yükseltilerek sürekliliğinin sağlandığı bir idare birimi olmak ve sürdürülebilir gelişime açık uluslar arası platformda değer yaratan öncü duruma gelmiş, kurumsallaşmış, kurum kültürünü benimsemiş çağdaş bir yapı oluşturmaktır.