OMÜ Rektörlük Hukuk Müşavirliği 55200 Atakum, Samsun/TÜRKİYE
Bizi Tanımak İster misiniz?

Hukuk Müşavirliği; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 35. maddesine göre kurulmuştur.

HAKKIMIZDA

Duyuru & Haberler
Hkuk Müşavirliğinden Görüş İstenilmesine İlişkin İç Genelge için Tıklayınız …
Hukuk Müşavirliği Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge için Tıklayınız ..
OMÜ Rektörlük Hukuk Müşavirliği 55200 Atakum, Samsun / TÜRKİYE
hukukmusavirligi.web@omu.edu.tr
+90 362 312 1919 / 7030