OMÜ Rektörlük Hukuk Müşavirliği 55200 Atakum, Samsun/TÜRKİYE

OMÜ Kalite Politikası ve Birim Politikamız

OMÜ Kalite Politikası ve Birim Politikamız

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalite Politikası
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kaynakları etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen, bağımsız tüm birimlerini bütüncül bir sistem içerisinde değerlendiren ve paydaşlarını sisteme dahil eden bir kalite yönetim anlayışına sahiptir.