Hukuk Müşavirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

 
Hukuk Müşavirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Üniversitemiz Senatosunun 09.07.2015 tarih ve 2015/248 sayılı oluru ile yürürlüğe girmiştir. Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.